Meny Stäng

Etikett: förlag

Ett bokförlag är i strikt bemärkelse ett företag som kommersialiserar immateriella rättigheter. De är en typ av riskkapitalister, de antar manus de tror de kan sälja med vinst, förädlar och säljer dem.

Bokförlag betalar författaren för att få exploatera författarens upphovsrätt till verket under en period. Det betyder att bokförlaget har ensamrätt för det angivna formatet under den angivna perioden. Notera att det är väsentligt att både format och tidsperiod specificeras i förlagsavtalet.

Alla kan kalla sig för förlag

Ordet förlag används dock lite hur som helst på alla typer av företag som sätter en logga på en bok. Det är fritt fram. Det finns inget skrå för förlag, ingen legitimering eller något liknande utan vilket företag som helst kan kalla sig för förlag.

Många företag kallar sig för förlag och antar manus men kommer sedan med ett erbjudande att författaren kan investera i utgivningen. Det vill säga de kräver medfinansiering av författaren eller att författaren köper ut ett visst antal böcker. Det är då inte förlag i klassisk bemärkelse utan snarare ett bokutgivningsföretag.

Bekvämt anlita bokutgivare

Bokutgivningsföretag jobbar i tjänstesektorn. Deras kunder är författare. (Medan förlagens kunder heter istället Akademibokhandeln och Storytel). Bokutgivningsföretagen har anställda som gett ut många böcker och kan rutinen. De har ett nätverk av underkonsulter som har all expertis som behövs.

Det finns många bra skäl till att anlita ett företag för att ta hand om det praktiska. Men en bra utgångspunkt tycker jag är att du vet att det är ett tjänsteföretag du anlitar.

Explosion av tjänsteföretag

Det råder för närvarande en boom av tjänsteföretag. Dessutom har de flesta av de traditionella förlagen uppdragsutgivning vid sidan om. Eller kräver att du hittar stipendier för att finansiera tryckkostnaderna.

En anledning till boomen är att bokbranschen genomgår en omställning i och med digitaliseringen. Det är tufft att få lönsamhet i vanlig bokutgivning. Sedan finns det många som drömmer om att hålla sin bok i handen.

Räkna på tio år

Här nedan hittar du allt jag skrivit om förlag genom åren. Mitt viktigaste tips idag när du får ett erbjudande är att sätta dig ner och räkna. Och att räkna på tio års sikt. Livslängden på verk och intjänandet ser helt annorlunda ut än förr. Då var det förskott som förlaget betalade ut ofta den enda betalningen. Nu är det istället mindre summor, men under en längre period.

 

Petra Jankov Pichas bok i ny skepnad

Petra Jankov Pichas drivkraft med ”Att flaskmata” var att sprida information om flaskmatning. Trots ett stort genomslag i media var en kanal svår att nå: vården. Nu ges boken ut av ett förlag som har kontakt med landstingen.

Kristina Svensson blev förlagschef

I Förverkliga din bokdröm berättar vi om olika skäl till att skriva en bok. Ett av dem är att den som skrivit en fackbok blir betraktad som expert. En självklar följdfråga är såklart om vi upplevde den effekten? Klicka på rubriken för att läsa svaret.

Elin Holmerin säljer bäst på spelkonvent

Elin Holmerin berättar i Förverkliga din bokdröm att hon vågade satsa smalt och starta Undrentide förlag och ge ut andra författares böcker. Hur har det gått? Klicka på rubriken för att få reda på det.

Sölve Dahlgren tar sig skrivtid

Sölve Dahlgren berättar i Förverkliga din bokdröm om boktitlar, både hur han tänkt när han namngett sina egna och för böcker utgivna på HOI förlag där han är VD. Har det blivit några nya boktitlar sedan den intervjun gjordes? Ja och för det krävdes att ta sig skrivtid. Läs hur.

Kaj Karlsson har trogna fans

Kaj Karlsson delar i Förverkliga din bokdröm generöst med sig om hur han marknadsförde sin debutbok för att nå stora försäljningsframgångar. Vad har hänt sedan intervjun gjordes? Jo en hel del. Klicka på rubriken för att läsa vad.

En boks livscykel hos olika förlag

De flesta böcker som ges ut i Sverige har en ganska kort livslängd. Så här skulle exempelvis Förverkliga din bokdröms livscykel kunna se ut (om den hade getts ut av ett etablerat förlag). Men en av fördelarna med att ge ut sin bok själv är att kunna bestämma hur, när och hur länge en bok ska finnas till försäljning.